Mattegym

Magnus och Jonathan som arrangerar mattegymmet
Magnus och Jonathan som arrangerar mattegymmet

Mattegymmet är ett initiativ riktat till gymnasieelever med stort intresse för matematik och dess tillämpningar. Under våren 2022 kommer vi att hålla workshops varannan vecka vid Malmö Universitet där vi gör djupdykningar inom ett antal olika matematiska områden. Vi fokuserar på problem som är kopplade till djupare matematik som man kan läsa vid universitetskurser, men formulerade så att de är tillgängliga för gymnasieelever i alla årskurser. Inför varje träff publicerar vi ett fåtal uppvärmningsuppgifter som man kan försöka klura ut på egen hand, och under själva passet kommer vi att hålla en kortare föreläsning om materialet för att sedan jobba med ett antal problem relaterade till dagens tema.

Det är inte upplagt som en kurs, utan varje workshop har ett unikt matematiskt tema. Man behöver alltså inte komma på alla pass.

Projektet är ett initiativ som ger möjlighet för matematikintresserade gymnasieelever att träffa likasinnade på andra skolor. Det är också tänkt att träna deltagarnas problemlösningsförmåga och att väcka intresse för framtida studier i ämnen relaterade till matematik och naturvetenskap.

Vi som arrangerar Mattegymmet heter Jonathan Nilsson och Magnus Jakobsson. Jonathan är lektor i matematik vid Malmö Universitet, han har bedrivit matematisk forskning och undervisning vid flera universitet. Magnus är adjunkt vid Malmö Universitet, han har stor erfarenhet av att undervisa inom matematik, både på universitets- och gymnasienivå.